You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

 • "dubara" is male
 • "dubara" started this thread

Posts: 391

Date of registration: Jan 3rd 2007

 • Send private message

1

Friday, August 24th 2007, 11:18pm

2070'den GELEN MEKTUP

Hepinizin affýna sýðýnarak sizlerden 5 dk nýzý rica ediyorum aþaðýdaki linki týklayarak.5 dk lýk olan bu video yu lütfen sonuna kadar izleyin .Hepimizin ne kadar duyarlý olduðunu görelim
http://vdo.mynet.com/video/19779


Not. Bu konu daha önce 8. Evrende rapraprap kullanýcý isimli oyuncu tarafýndanaçýlmýþtýr.
Yalaný söküp atmadan gerçeði dikmeye çalýþma! Tutmaz.

 • "OverMind" is male
 • "OverMind" has been banned

Posts: 428

Date of registration: Jul 23rd 2007

 • Send private message

2

Wednesday, August 29th 2007, 2:35pm

Selam: 2070'den GELEN MEKTUP

Paylaþým için teþekkürler.
Gerçekten tüyler ürpertici. Derhal çalýþmaya baþlamalýyýz çözüm biziz.

 • "direnveysel" is male
 • "direnveysel" has been banned

Posts: 2,115

Date of registration: Sep 1st 2006

 • Send private message

3

Wednesday, August 29th 2007, 3:28pm

Doðmamýþ çocuktan mektup....

Gerek yok bunlara ;)

alphero

Komuta

 • "alphero" is male

Posts: 693

Date of registration: Jul 25th 2006

 • Send private message

4

Wednesday, August 29th 2007, 5:37pm

paylasým icin saol
Evren 35 ve Bayrm devam Black Lordthebigboss

Kruvazör

 • "thebigboss" is male

Posts: 334

Date of registration: Jun 23rd 2006

 • Send private message

5

Wednesday, August 29th 2007, 5:45pm

ya o bende power point sunusu olarak var.. ama güzel olmus video emegine saygý..;) paylasým için saol..:)

eger suyu harcamamýza dikkat etmezsek sonumuz hgercekten de mektupta yazýlan gibi olcak :(
[align=center][color=#ffffff][b]Dünyaya Gerçek Bir Dahi Geldiğinde Onu Şu İşaretten Tanıyabilirsiniz; Tüm Ahmaklar Ona Karşı Birleşmiştir..


Andromeda ~ ÐrăĠõñ§[/b][/color][/align]

karahisar74

Banned indefinitely

 • "karahisar74" is male
 • "karahisar74" has been banned

Posts: 1,571

Date of registration: Jul 12th 2006

 • Send private message

6

Wednesday, August 29th 2007, 5:48pm

tasarruf sart herkez su tasarrufunu gerektýgý gýbý yapmalý
SuFFa Evren 1 [ emekli ]

 • "KiNg FigHTeR" is male
 • "KiNg FigHTeR" has been banned

Posts: 62

Date of registration: Jun 30th 2007

 • Send private message

7

Wednesday, August 29th 2007, 6:25pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : direnveysel
Doðmamýþ çocuktan mektup....

Gerek yok bunlara ;)Sen neden herþeye muhalefet oLuosun eMege Saygý ;)


Senin Hazýrladýgýn Videoyuda iZLedik iðrençti

 • "CONTRATS" has been banned

Posts: 117

Date of registration: Aug 15th 2007

 • Send private message

8

Wednesday, August 29th 2007, 6:31pm

Selam: Selam: 2070'den GELEN MEKTUP

EVET BU VIDEOYU DAHA ONCE MGB DERSSINDE IZLEMISTIK
NE YZIK KI GERCEK BU INSANLIK BU GIDISLE VIDEODAKINDEN DAHA DA BETER OLACAK 1 BARDAK TEMIZ SU ICIN INSANLAR OLECEK :rolleyes:

ayhan_xxx

Ağır Avcı

 • "ayhan_xxx" is male
 • "ayhan_xxx" has been banned

Posts: 176

Date of registration: Jul 2nd 2007

 • Send private message

9

Wednesday, August 29th 2007, 7:06pm

ONLEM SART!

 • "elegancea3xx" is male
 • "elegancea3xx" has been banned

Posts: 1,475

Date of registration: Feb 25th 2006

 • Send private message

10

Wednesday, August 29th 2007, 10:50pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : direnveysel
Doðmamýþ çocuktan mektup....

Gerek yok bunlara ;)


asýl senin buraya yazmana gerek yok....

az duyarlý- az bilinçli olsan - az SAYGI DUYSAN yazmassýn bunlarý

dünyanýn felakete sürüklendiðini bütün bilimadamlarý söylüyor

sana bu cok mu komik ya da ne bileyim uydurmasyon geliyor....

!!!

 • "img sinan" is male
 • "img sinan" has been banned

Posts: 885

Date of registration: Oct 21st 2006

 • Send private message

11

Thursday, August 30th 2007, 8:34am

Bilimi hayat almak için deðilde hayat vermek için geliþtirirsek,belki de bunlarýn önüne geçebiliriz.

sahinm

Beginner

 • "sahinm" is male

Posts: 12

Date of registration: Jul 8th 2007

 • Send private message

12

Thursday, August 30th 2007, 12:16pm

Selam: 2070'den GELEN MEKTUP

paylasým icin saol
Vatan için kan dökmek gerekirse , Dünyanýn þah damarýný bile keserim..!!!

 • "esebeyli" is male
 • "esebeyli" has been banned

Posts: 486

Date of registration: Jan 1st 2006

 • Send private message

13

Thursday, August 30th 2007, 1:19pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : direnveysel
Doðmamýþ çocuktan mektup....

Gerek yok bunlara ;)


bak güzel kardeþim nerede yaþýyosun bilmiyorum ama sanýrým bu konularý anlayacak yaþta ve düþüncesinde degilsin, senin gibi düþünen insanlarýn yüzünden zaten baþýmýza ne geliyosa geliyo, bak sana bi tavsiyede bulunayým git evinde tuvalet klozetine 1,5 litrelik bi pet þiþe koy bu sayede her sifonu çektiðinde 1,5 litre su daha az gitmiþ olur, traþ olurken muslugunu açýk býrakma, arabaný hortumla çeþmeden degil kovayla yýka, konuyu anlamasan bile bunlarý yap sen...

gelelim dünyamýza, bu güne kadar ne zaman dünyadan bahsetsek söz e yaþlý dünyamýz diye baþlarýz, evet yaþlý dünyamýz oda bi canlýdýr, ýrmaklarý dereleri, damarlarýdýr dünyamýzýn, ormanlarý ak cigerleridir, otlarý çöpleri, kýllarý tüyleridir, insanla bir ortak noktasýný daha söyleyeyim, insan vücudunun %70 i sudur dünyamýzýnda %70 i sudan oluþur insanlarýn 5 duyusu vardýr dünyamýzýn 5 kýt a sý...

yüz yýllardýr hoyratça kullanýlmýþ olan dünyamýz þimdi hastadýr ateþi yükselmiþtir, sanýrým ölümcül bi hastalýga yakalanmýþ þimdi bizim gösterecegimiz çabalar tam olarak dünyamýzý kurtarmaya yetmeyecek bile olsa dünyamýzýn ölümünü geciktirebiliriz...

bu konuda herkesi duyarlý olmaya çagýrýyoruz, ayrýca mesajýný alýntý yaptýgým arkadaþla 10 yýl sonra görüþmek isterim þu anda yazdýklarýný ne kadar savunabilecek....

videoyu izleyemedim ama bana üyesi oldugum baþka bi plartfomdan yýl 2070 ile ilgili bi mail gelmiþti hala daha saklýyor ve gönderebildigim kiþilere gönderiyorum

baþlýgý açan arkadaþa saygýlar teþekkürler...

<FUDOTODOARI>

Banned indefinitely

 • "<FUDOTODOARI>" is male
 • "<FUDOTODOARI>" has been banned

Posts: 1,108

Date of registration: Jul 8th 2007

 • Send private message

14

Thursday, August 30th 2007, 6:42pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : direnveysel
Doðmamýþ çocuktan mektup....

Gerek yok bunlara ;)


eðer önlem alýnmazsa bu duruma gelecez bu video bunu sölemeye çalýþýyor...

tabi anlayana ;)

 • "Nymphetamine666" is male
 • "Nymphetamine666" has been banned

Posts: 763

Date of registration: Mar 10th 2007

 • Send private message

15

Thursday, August 30th 2007, 7:02pm

izledim v eçok üzüldüm :( böle biþey olucak yakýnda bir önlem alýnmassa ama anlayana arkadaþýn dediði gibi :(

DictatoR

Banned indefinitely

 • "DictatoR" is male
 • "DictatoR" has been banned

Posts: 537

Date of registration: Oct 29th 2006

 • Send private message

16

Thursday, August 30th 2007, 7:17pm

Dunya uzerinde o kadar cok insan yasýyo ki bu sonuc kacýnýlmaz...
Hic kimsenin umrunda degil ne kadar omrum kalmis ki amann zaten bunlari ben goremiyecegim deyip herkez kosesine cekiliyo...

Sonumuzu kendimiz getiricez herkeze hayirli olsun ...

 • "Lamossa" is male

Posts: 211

Date of registration: Jun 16th 2007

 • Send private message

17

Thursday, August 30th 2007, 8:03pm

ALLAH ýn merhameti sonsuz.
**********************NO PANÝC*******************************
**********************SULTANS********************************

bahriyeli

Ağır Avcı

 • "bahriyeli" is male

Posts: 168

Date of registration: Dec 15th 2005

 • Send private message

18

Thursday, August 30th 2007, 8:29pm

ben sadece ogame deðil tüm dünyaya bu video bir günlük 24 saat verimeliki ciddiyet anlaþýlsýn

 • "DJ DilenJi" is male
 • "DJ DilenJi" has been banned

Posts: 396

Date of registration: Jul 29th 2007

 • Send private message

19

Thursday, August 30th 2007, 9:06pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : direnveysel
Doðmamýþ çocuktan mektup....

Gerek yok bunlara ;)

boyle dusunmeye dewam et... ankarada 5 gun sular kesikti ne cektik.. neyse ..

dimi dogmamis cocuktan gelen mektup...

 • "dubara" is male
 • "dubara" started this thread

Posts: 391

Date of registration: Jan 3rd 2007

 • Send private message

20

Thursday, August 30th 2007, 9:09pm

Ýçinden çýkýlmaz bir hal olduðunu ülkem ve yaþadýðým dünyamýz adýna, videoyu izleyip aza kanaat getirmekle her insanda olduðu gibi üzüntü býrakmýþtýr bendede. video bana ait deðildir baþka bir yerden alýntý olup paylaþma istediði duyduðumdan, insanlýk adýna buraya taþýmýþ bulunmaktayým. Teþekkürlerinizin sahibi videoyu hazýrlayýp internete sunan kiþidir. Bende kendisine teþekkür ederim.

Video herkesin anladýðý gibi bir vakayý anlatmaktadýr. Sanal olarak da olsa hazýrlanan bu ciddi ve doðru propaganda insanlýk adýna, bunu düþünmeyenler için söylüyorum en azýndan kendi adýna bir iyilik yapmýþtýr. Bu çalýþma animasyon olduðundan kimilerini ikna etmeyebilir. Bu videonun hazýrlanmasý gelecekte yaþanmasý muhtemel olayý þimdiden insanlarý bilgilendirme yöntemidir. Geleceði çaðýramadýðýmzýdan böyle bir animasyon hazýrlanmýþ. Ellerine emeðine saðlýk.

Ýsraf haramdýr. haram olmasýnýn sebebide budur.


http://vdo.mynet.com/video/19779 bu linki tüm arkadaþlarýnýza yollamanýz zor gelirse en azýndan þu an msn nizde online olan kiþilerle paylaþýn. Bu bile sizin dünyayý ne kadar sevdiðinizi gösterir.
Sevgi paylaþtýkça çoðalýr, bilgide öyle.

Anlayana sivri sinek saz, Anlamayana davul zurna az. ;)
Yalaný söküp atmadan gerçeði dikmeye çalýþma! Tutmaz.