You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

DreamTheater_

Ölüm Yıldızı

 • "DreamTheater_" is male
 • "DreamTheater_" started this thread

Posts: 3,642

Date of registration: Nov 15th 2005

 • Send private message

1

Wednesday, August 27th 2008, 12:37pm

Atatürk Silüetleri Daðda Taþta Bulutta Heryerde.Atamýz her zaman yanýmýzda.

This post has been edited 1 times, last edit by "DreamTheater_" (Aug 27th 2008, 12:49pm)


 • "JaDeDrAGoN JD" is male

Posts: 1,443

Date of registration: Jul 16th 2007

 • Send private message

2

Wednesday, August 27th 2008, 1:02pm

halen böle þeylere inanýyormusunuz.

yakýnda bende kendi fotomu psd yardýmýyla daga taþa koyup ben heryerdeyim yazacam:)

fotograflara baktýgýnýzda zaten grafik oyunu oldugu bariz belli:)

Maxon Cinema 4D Pixar ExpertPlotter
JaDeDrAGoN JD:"Gizliligim ustaligimin bir parcasidir"


DarthRevan

Ölüm Yıldızı

 • "DarthRevan" is male
 • "DarthRevan" has been banned

Posts: 2,352

Date of registration: Jun 26th 2008

 • Send private message

3

Wednesday, August 27th 2008, 1:04pm

en önemli yerini unutmuþun ama saol genede paylaþým için :rolleyes:

Atamýz herzaman kalbimizdedir...

ekleme: grafik oyunu deðil 1 2 tanesini þahsen ben görmüþtüm kendi gözlerimle

This post has been edited 1 times, last edit by "DarthRevan" (Aug 27th 2008, 1:05pm)


DreamTheater_

Ölüm Yıldızı

 • "DreamTheater_" is male
 • "DreamTheater_" started this thread

Posts: 3,642

Date of registration: Nov 15th 2005

 • Send private message

4

Wednesday, August 27th 2008, 1:05pm

Ardahandaki 4. foto gerçek hersene þenliði oluyor. Alttan 2. fotoyuda gözümle gördüm Balýkesir gömeçte inanmýyorsan git bak. Diðerlerini gözümle görmediðim için biþi diyemicem.
edit.Son fotoda niðdede bir çok kere resimlerini gördüm.

This post has been edited 1 times, last edit by "DreamTheater_" (Aug 27th 2008, 1:06pm)


Posts: 1,989

Date of registration: Nov 29th 2006

 • Send private message

5

Wednesday, August 27th 2008, 1:37pm

2 ve 6 ayný yer sanki.

5a ve 5b Karadeniz'de bir yer olabilir ama Peru da olabilir =) Atatürk'e de çok benzemiyor aslýnda.

4 kesin var. DreamTheater'ýn yazdýðý gibi merasimi oluyor her sene.

7.yi ilk defa gördüm ama o da benzemiyor.

1. ve 3. ayný fotoðraftan. ayrýca buradakilerden daha güzel bir bulutlu fotoðraf vardý... bulut fotoðrafý olduðu için doðrulamak mümkün deðil.


tabii bu hafýzayla ilgili bir konu. silhueti görünce hafýzamýzda Atatürk imi canlanýyor. iyi de oluyor ;)
Zî-kıymet olunca nidelim câh ü celâli
Yuf anı satan dûna hırîdârına hem yuf

Ârif ki ola müdbir ü nâdân ola mukbil
İkbâline yuf âlemin idbârına hem yuf

This post has been edited 1 times, last edit by "_flashgordon_" (Aug 27th 2008, 1:38pm)


 • "JaDeDrAGoN JD" is male

Posts: 1,443

Date of registration: Jul 16th 2007

 • Send private message

6

Wednesday, August 27th 2008, 1:56pm

görmüþ olduklarýnýz ayrý bir olay. ama bende gördügümü sölerim. o fotograflarýn içinde grafikle yapýlmýþ bi çok fotograf var. eger grafikten anlayan biri olsaydýnýz. resim kalitesi tonajlar vs. bunu sizde söleyebilrdiniz.

ayrýca ek olarak hiç atatürke benzemiyor hiç biri.

Maxon Cinema 4D Pixar ExpertPlotter
JaDeDrAGoN JD:"Gizliligim ustaligimin bir parcasidir"

This post has been edited 1 times, last edit by "JaDeDrAGoN JD" (Aug 27th 2008, 1:58pm)


aslanbey45

Casus Sondası

 • "aslanbey45" is male

Posts: 99

Date of registration: Aug 20th 2007

 • Send private message

7

Wednesday, August 27th 2008, 2:21pm

Selam: Atatürk Silüetleri Daðda Taþta Bulutta Heryerde.

onun silüyeti gölgesi daðda taþta olsada olmasada onu yürekte taþýyor bu gönül o yüzden adýnýn geçtiði yerler zaten anlý þanlý Laik demokratik TÜRKÝYE CUMHURÝYEDÝR.

Posts: 1,989

Date of registration: Nov 29th 2006

 • Send private message

8

Wednesday, August 27th 2008, 2:24pm

JaDeDrAGoN JD arkadaþým,

siz konuyu biraz yanlýþ anlamýþsýnýz :D

kimse Atatürk buluttan bakýyor demiyor. veya daðýn tepesinde uyuyor da demiyor.

dikkat ederseniz benziyor/benzemiyor deniliyor. benzettiðimizde sempatik buluyoruz, sadece bu.

örneðin ay ile yýldýz gökyüzünde yakýnlaþtýðýnda, oradakinin yýldýz deðil gezegen olduðunu çok iyi bildiðimiz halde, yine sempatik buluyoruz.

bizim kültürümüzde baþka halleriyle veya baþka kültürlerde baþka baþka durumlarda bu hep olur.

konuya yalnýzca fotoðrafçýlýk açýsýndan mý yaklaþýyorsunuz yoksa baþka bir þey mi var diye sormaktan kendimi alamýyorum :D
Zî-kıymet olunca nidelim câh ü celâli
Yuf anı satan dûna hırîdârına hem yuf

Ârif ki ola müdbir ü nâdân ola mukbil
İkbâline yuf âlemin idbârına hem yuf

DreamTheater_

Ölüm Yıldızı

 • "DreamTheater_" is male
 • "DreamTheater_" started this thread

Posts: 3,642

Date of registration: Nov 15th 2005

 • Send private message

9

Wednesday, August 27th 2008, 2:33pm

Ýlla týpatýp benziyecek die birþey yok. ruhani bir beklentimde yok sadece hoþ bir tesadüf olmuþ.

Posts: 347

Date of registration: Apr 12th 2007

 • Send private message

10

Wednesday, August 27th 2008, 2:37pm

Balýkesirdekini bende gördüm ama jd haklý bi kaçýnda oynama var ;)
Bide taþ benzemiþ bulut benzemiþ ne önemi varki?
Ýsteyen herkez onu bi tanýdýðýna benzetebilir:P
M o H ý K a N
E - 4 3

DreamTheater_

Ölüm Yıldızı

 • "DreamTheater_" is male
 • "DreamTheater_" started this thread

Posts: 3,642

Date of registration: Nov 15th 2005

 • Send private message

11

Wednesday, August 27th 2008, 2:39pm

Bizde %100 gerçek demiyoruz fotomontajda olabilirde olmayabilirde. Ama ardahandaki ve Balýkesirki silüetler bilinen meþur olanlarýdýr.

ThIckwEshLee

Ölüm Yıldızı

 • "ThIckwEshLee" is male

Posts: 2,937

Date of registration: May 8th 2008

 • Send private message

12

Wednesday, August 27th 2008, 2:40pm

daðý taþý Atatürk'e benzetmeye çalýþacaðýmýzý onun öðretilerini yerine getirmeye çalýþsak ne kadar iyi olurdu..


DEITY OF FIRE

Take a look to the sky just before you die

DESPAIR

DreamTheater_

Ölüm Yıldızı

 • "DreamTheater_" is male
 • "DreamTheater_" started this thread

Posts: 3,642

Date of registration: Nov 15th 2005

 • Send private message

13

Wednesday, August 27th 2008, 2:41pm

Yapmadýðýmýzý nerden biliyorsun?

___robinho___

Ölüm Yıldızı

 • "___robinho___" is male
 • "___robinho___" has been banned

Posts: 25,245

Date of registration: Nov 27th 2005

 • Send private message

14

Wednesday, August 27th 2008, 2:46pm

Bunlar gibi çok photoshop görüntüler var ama gerçek olanlarýda azýmsanmayacak kadar çok..

Photoshop programýný bilen artýk hayattaki hiçbirþeye inanmayýp kesin þoplamýþlardýr diyor ve bir kenara itiyor..

Resimler gayet güzel.. Belki hepsi orjinal deðil ama mutlaka orjinal olaný vardýr içinde...

 • "JaDeDrAGoN JD" is male

Posts: 1,443

Date of registration: Jul 16th 2007

 • Send private message

15

Wednesday, August 27th 2008, 3:08pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : _flashgordon_
JaDeDrAGoN JD arkadaþým,

siz konuyu biraz yanlýþ anlamýþsýnýz :D

kimse Atatürk buluttan bakýyor demiyor. veya daðýn tepesinde uyuyor da demiyor.

dikkat ederseniz benziyor/benzemiyor deniliyor. benzettiðimizde sempatik buluyoruz, sadece bu.

örneðin ay ile yýldýz gökyüzünde yakýnlaþtýðýnda, oradakinin yýldýz deðil gezegen olduðunu çok iyi bildiðimiz halde, yine sempatik buluyoruz.

bizim kültürümüzde baþka halleriyle veya baþka kültürlerde baþka baþka durumlarda bu hep olur.

konuya yalnýzca fotoðrafçýlýk açýsýndan mý yaklaþýyorsunuz yoksa baþka bir þey mi var diye sormaktan kendimi alamýyorum :D


aslýnda var internette biçok fotograf bulunuyor böle. isanlar birbirlerine yollayýp gerçek olayan ve photoshop ürünü olan resimlere inanýyorlar. bi mucizeymiþ gibi bakýp birbirlerini kandýrmaktan baþka iþe yaramýyorlar.

bi arkadaþýmýz demiþ photoshop bile artýk hiç biþeye inanmýyor. resimler ve photoshop benim meslegim. grafik 3d 4d. bitek photoshop bilmiyorum anlýycagýn:)

renkler ve kaliteler hakkýnda daha farklý þeler biliyorum dogal olarak.

ben sadece gördügümü sölüyorum orda atatürk varmýþ yokmuþ birinin gözü varmýþ yok efenim at silüeti varmýþ kedi varmýþ þeytanýn suratý varmýþ beni baglamaz:)

Maxon Cinema 4D Pixar ExpertPlotter
JaDeDrAGoN JD:"Gizliligim ustaligimin bir parcasidir"


 • "bjkozan" is male

Posts: 882

Date of registration: Oct 29th 2006

 • Send private message

16

Wednesday, August 27th 2008, 3:17pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : DreamTheater_
Yapmadýðýmýzý nerden biliyorsun?

yapmadýðýmýz ülkenin halinden belli :rolleyes: :evil:
Dünyada baþarý kazanmanýn iki yolu vardýr: Ya kendi aklýndan faydalanmak, yahut da baþkalarýnýn akýlsýzlýðýndan faydalanmaktýr.

DreamTheater_

Ölüm Yıldızı

 • "DreamTheater_" is male
 • "DreamTheater_" started this thread

Posts: 3,642

Date of registration: Nov 15th 2005

 • Send private message

17

Wednesday, August 27th 2008, 3:26pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : bjkozan

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : DreamTheater_
Yapmadýðýmýzý nerden biliyorsun?

yapmadýðýmýz ülkenin halinden belli :rolleyes: :evil:


Ozaman sende hiçbirþey yapmýyorsun demekki.

Trahom

Ölüm Yıldızı

 • "Trahom" is male

Posts: 2,038

Date of registration: Oct 31st 2007

 • Send private message

18

Wednesday, August 27th 2008, 3:38pm

JD Gerçekten GrafiK Olduðu Herþeyden Belli.

Hemde Atatürk'ke Benzemiyor.

KÝLÝT.

Posts: 1,989

Date of registration: Nov 29th 2006

 • Send private message

19

Wednesday, August 27th 2008, 3:58pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : JaDeDrAGoN JD

aslýnda var internette biçok fotograf bulunuyor böle. isanlar birbirlerine yollayýp gerçek olayan ve photoshop ürünü olan resimlere inanýyorlar. bi mucizeymiþ gibi bakýp birbirlerini kandýrmaktan baþka iþe yaramýyorlar.


kusura bakmayýn ama halen anlamamýþsýnýz. bu üstteki yazdýðýnýz onu gösteriyor.

siz fotoðraf gerçek olursa bu mucize olur deðilse sahte mucizedir mi diyorsunuz???????? yazdýðýnýzdan bu anlam çýkar. zaten dikkat ederseniz mucize kavramýndan bahseden de sizsiniz.

bunun mucizesi falan olmaz. gerçek olsa da olmaz, photoshop ürünü olsa da olmaz. Atatürk imajý oraya atýyla, çizmesiyle beraber bile çýksa -ve bu gerçekten olsa- yine mucize olmaz.

sadece hafýzasýnda Atatürk imajý kuvvetli olanlarý gülümsetir o kadar.
Zî-kıymet olunca nidelim câh ü celâli
Yuf anı satan dûna hırîdârına hem yuf

Ârif ki ola müdbir ü nâdân ola mukbil
İkbâline yuf âlemin idbârına hem yuf

sebo

Emekli Admin

 • "sebo" is female

Posts: 2,644

Date of registration: Sep 9th 2005

 • Send private message

20

Wednesday, August 27th 2008, 4:03pm

bunu tartýþtýðýnýza inanamýyorum...


ihtiyaten kilit