You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

 • "d_ilemma" is male
 • "d_ilemma" started this thread

Posts: 859

Date of registration: Apr 13th 2006

 • Send private message

1

Saturday, August 26th 2006, 1:55pm

kürtçe küfür

biri bana kürtçe küfretti modlar buna ceza verirmi? nerden anladýn küfür oldugunu derseniz bende kürdüm ondan adam kürt degil ama kürtçe küfür biliyormuþ. ben moda bunun küfür oldugunu nasýl anlatacam???

furkanozic

Kruvazör

 • "furkanozic" is male

Posts: 380

Date of registration: Apr 24th 2006

 • Send private message

2

Saturday, August 26th 2006, 1:57pm

Cevap: kürtçe küfür

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : d_ilemma
biri bana kürtçe küfretti modlar buna ceza verirmi? nerden anladýn küfür oldugunu derseniz bende kürdüm ondan adam kürt degil ama kürtçe küfür biliyormuþ. ben moda bunun küfür oldugunu nasýl anlatacam???kanýtlaman lazým

mesela: kürtçe sözlerin anlamlarýný gösteren bir site bulabilirsin...

This post has been edited 1 times, last edit by "furkanozic" (Aug 26th 2006, 1:59pm)


Panter

10. Altın Yıllı Forum Fosili

 • "Panter" is male

Posts: 30,203

Date of registration: Jul 10th 2005

 • Send private message

3

Saturday, August 26th 2006, 1:58pm

Cevap: kürtçe küfür

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : d_ilemma
biri bana kürtçe küfretti modlar buna ceza verirmi? nerden anladýn küfür oldugunu derseniz bende kürdüm ondan adam kürt degil ama kürtçe küfür biliyormuþ. ben moda bunun küfür oldugunu nasýl anlatacam???


isin zor kolay gelsin :)

Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?Üstad N.Fazıl Kısakürek

 • "d_ilemma" is male
 • "d_ilemma" started this thread

Posts: 859

Date of registration: Apr 13th 2006

 • Send private message

4

Saturday, August 26th 2006, 2:01pm

ispatlamak için moda kürtçe sözlük mü göndereyim nasýl ispatlayacam elbet forumda kürtçe bilen çok kiþi vardýr acaba forumda yazsam bu küfürmü degilmi diye bilen herkes evet der zaten mod böyle mi inanir yardým edin ltf bir yol gösterin

celalettin

Ağır Avcı

 • "celalettin" is male

Posts: 293

Date of registration: Dec 8th 2005

 • Send private message

5

Saturday, August 26th 2006, 2:04pm

Cevap: kürtçe küfür

bildiðim kadarý ile oyunda yabancý dille mesajlaþmak ceza sebebi. öyle biþey aklýmda kalmýþ. forumda da aný kural geçerli olabilir. sen modlara ilet büyük ihtimal ceza alýr. :)

bildir tuþunu kullan mesaj atma ;) ;)

This post has been edited 1 times, last edit by "celalettin" (Aug 26th 2006, 2:04pm)


Mr.Ogame

Komuta

 • "Mr.Ogame" is male

Posts: 893

Date of registration: Dec 24th 2005

 • Send private message

6

Saturday, August 26th 2006, 2:05pm

kesinlikle anlat olayý ceza alacaktýr...

Quoted

Son Mesajým:
Benim için önemli olan insanlara verilen deðerdi
9 aylýk yöneticiliðim boyunca kimin ne olduðunu anladým
Þimdi çekip gitme zamaný..Oyundan da ,takýmdan da..
Hoþçakalýn,Gözünüzü 4 açýn..
msn:mr.ogame@gmail.com

King Tigerman

Ağır Avcı

 • "King Tigerman" is male
 • "King Tigerman" has been banned

Posts: 248

Date of registration: May 3rd 2006

 • Send private message

7

Saturday, August 26th 2006, 2:06pm

oplarda cahil degil ellerinin altinda internet var o sözlerin anlamlarýna ulaþmalarý 5 dakkalarýný almaz sen ilet eðer netice olmazsa mail at o sözlerle ilgili....

Peacelik

Beginner

Posts: 12

Date of registration: Aug 24th 2006

 • Send private message

8

Saturday, August 26th 2006, 2:08pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : King Tigerman
oplarda cahil degil ellerinin altinda internet var o sözlerin anlamlarýna ulaþmalarý 5 dakkalarýný almaz sen ilet eðer netice olmazsa mail at o sözlerle ilgili....
arkdas dogru söluyor ayrica bunu yaygýnlýk haline getirirler sen sölemezsen en iyisi iletmen

goodfellow

Kruvazör

Posts: 575

Date of registration: Jan 14th 2006

 • Send private message

9

Saturday, August 26th 2006, 2:08pm

Ogame yazýþma dili Türkçe. Sana yazýlan mesajýn küfür olmadýðýný Türkçe yazmayan kiþi ispatlamak zorunda. Sen OP'a mesajý ilet, o uðraþssýn dursun.

Ayrýca yurtdýþý Ogame'lerde baþka dilde yazmak bile (Küfür olsun, olmasýn) atýlma nedenidir.

 • "d_ilemma" is male
 • "d_ilemma" started this thread

Posts: 859

Date of registration: Apr 13th 2006

 • Send private message

10

Saturday, August 26th 2006, 2:11pm

sagolun arkadaþlar hem adamýn benim kürt oldugumu bildigi mesaji hemde küfrün geldigi mesajý ilettim operatöre ve ayrýca açýklamalý þekilde mail attým herkese teþekkür ederim...

tutankamunututun

Unregistered

11

Saturday, August 26th 2006, 2:13pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : goodfellow
Ogame yazýþma dili Türkçe. Sana yazýlan mesajýn küfür olmadýðýný Türkçe yazmayan kiþi ispatlamak zorunda. Sen OP'a mesajý ilet, o uðraþssýn dursun.

Ayrýca yurtdýþý Ogame'lerde baþka dilde yazmak bile (Küfür olsun, olmasýn) atýlma nedenidir.ama bir ülkede konuþulan dil var konuþulmayan dil var. þimdi burada biri sana ispanyolca bir þey yazmaz. ama türkiyenin nüfüsunun önemli bir kýsmý kürt bu insanlara siz türkçe yazýcaksýnýz demek doðru olmaz. yurtdýþý sitelerde sorun karþýnýzdaki kiþinin türkçe bilmemesinden kaynaklanýyor, anlamadýðý bir dilde konuþtuðun için opa bildiriyor opta ceze veriyor. ama burda arkadaþ gayet net anlamýþ anlamýný da biliyor. bildiði konuþtuðu dilde yazýlmýþ. ceza gelirse küfürden gelir. ki bence gelir.

 • "d_ilemma" is male
 • "d_ilemma" started this thread

Posts: 859

Date of registration: Apr 13th 2006

 • Send private message

12

Saturday, August 26th 2006, 2:18pm

e zaten benim istedigimde küfürden dolayý ceza gelmesi. ben ilettim oplara inþallah sonuç alýnýr.

goodfellow

Kruvazör

Posts: 575

Date of registration: Jan 14th 2006

 • Send private message

13

Saturday, August 26th 2006, 2:23pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : tutankamunututun

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : goodfellow
Ogame yazýþma dili Türkçe. Sana yazýlan mesajýn küfür olmadýðýný Türkçe yazmayan kiþi ispatlamak zorunda. Sen OP'a mesajý ilet, o uðraþssýn dursun.

Ayrýca yurtdýþý Ogame'lerde baþka dilde yazmak bile (Küfür olsun, olmasýn) atýlma nedenidir.ama bir ülkede konuþulan dil var konuþulmayan dil var. þimdi burada biri sana ispanyolca bir þey yazmaz. ama türkiyenin nüfüsunun önemli bir kýsmý kürt bu insanlara siz türkçe yazýcaksýnýz demek doðru olmaz. yurtdýþý sitelerde sorun karþýnýzdaki kiþinin türkçe bilmemesinden kaynaklanýyor, anlamadýðý bir dilde konuþtuðun için opa bildiriyor opta ceze veriyor. ama burda arkadaþ gayet net anlamýþ anlamýný da biliyor. bildiði konuþtuðu dilde yazýlmýþ. ceza gelirse küfürden gelir. ki bence gelir.


Çok net yazdým: Yurtdýþý ogame'lerde baþka bir dilde yazarsanýz oyundan atýlýrsýnýz. Türkiye Ogame'de bu bir eksiklikse kurallara konmalý. Kimse Kürtçe, Lazca, Arapça bilmek zorunda deðil.

lordwalmax

Kruvazör

 • "lordwalmax" is male

Posts: 538

Date of registration: Aug 2nd 2006

 • Send private message

14

Saturday, August 26th 2006, 2:24pm

cezayý alýcaktýr o merak etme sen


BADWOMAN

tutankamunututun

Unregistered

15

Saturday, August 26th 2006, 2:33pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : goodfellow

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : tutankamunututun

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : goodfellow
Ogame yazýþma dili Türkçe. Sana yazýlan mesajýn küfür olmadýðýný Türkçe yazmayan kiþi ispatlamak zorunda. Sen OP'a mesajý ilet, o uðraþssýn dursun.

Ayrýca yurtdýþý Ogame'lerde baþka dilde yazmak bile (Küfür olsun, olmasýn) atýlma nedenidir.ama bir ülkede konuþulan dil var konuþulmayan dil var. þimdi burada biri sana ispanyolca bir þey yazmaz. ama türkiyenin nüfüsunun önemli bir kýsmý kürt bu insanlara siz türkçe yazýcaksýnýz demek doðru olmaz. yurtdýþý sitelerde sorun karþýnýzdaki kiþinin türkçe bilmemesinden kaynaklanýyor, anlamadýðý bir dilde konuþtuðun için opa bildiriyor opta ceze veriyor. ama burda arkadaþ gayet net anlamýþ anlamýný da biliyor. bildiði konuþtuðu dilde yazýlmýþ. ceza gelirse küfürden gelir. ki bence gelir.


Çok net yazdým: Yurtdýþý ogame'lerde baþka bir dilde yazarsanýz oyundan atýlýrsýnýz. Türkiye Ogame'de bu bir eksiklikse kurallara konmalý. Kimse Kürtçe, Lazca, Arapça bilmek zorunda deðil.


þimdi yurtdýþý ogamelerde iki türk mesajlaþýnca atýlmýyor. ama bir danimarkalýya has...tir cekersen yada danimarkalý(örnek olarak) senin ne dediðini anlamazsa ki anlamýyor. atýlýyorsun. yoksa iki kiþi anlaþtýktan sonra isterse tarzanca konuþsun kim ne karýþýr. sonuçta oyuna mesajlar (sirkuler hariç) yalnýz iki kiþi arasýnda opa iletilmedikçe. yoksa o game'in resmi dili diye bir konu yok bu devlet dairesi mi. kimse de bu oyunu oynamak için dil öðrenmek zorunda deðil. anlamadýðýn mesajý opa ben bunu anlamadým ne diyor dersin. (alýr cezayý)ama burda sorun anlamama deðil.

_HIZIR_

Fırkateyn

 • "_HIZIR_" is male

Posts: 1,097

Date of registration: May 25th 2006

 • Send private message

16

Saturday, August 26th 2006, 2:34pm

arkadaþlar bakýn yanlýþ anlamayýn ben doðuda büyüdüðüm için doðudaki dillerin çoðunu biliyorum örneðin KÜRTÇE--ARAPÇA--ZAZACA eðer biri size bu dillerden biþey soylediðinde bilmiyorsanýz ben size yardýmcý olabilirim...IYI OYUNLAR...
ORMANLARIN TARiHiNi ASLANLAR DEÐiL ; AVCILAR YAZAR
EMEKLI O.EVRENLER: E3-E5-E6-E7-E15-E22-E33-E40-E45
OGAME DUNYASIYLA TANISTIGIM T.: 25.ARALIK.2005
_______________________________________________________

 • "d_ilemma" is male
 • "d_ilemma" started this thread

Posts: 859

Date of registration: Apr 13th 2006

 • Send private message

17

Saturday, August 26th 2006, 2:36pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : _HIZIR_
arkadaþlar bakýn yanlýþ anlamayýn ben doðuda büyüdüðüm için doðudaki dillerin çoðunu biliyorum örneðin KÜRTÇE--ARAPÇA--ZAZACA eðer biri size bu dillerden biþey soylediðinde bilmiyorsanýz ben size yardýmcý olabilirim...IYI OYUNLAR...sagol dostum bende diyarbakiliryim zazayim ev arkadaþalrim kürt yane gerek yok tekrar sagol:) ama modlar belki bilmez onlarda aratirirsa bilir bir arkadaþýn dedigi gibi....

fazlalik

Unregistered

18

Saturday, August 26th 2006, 2:38pm

kürtçe konuþan tüm oyuncularý banlasýnlar. ! X(

Türkiye'nin önemli bi nufusu kürtmüþ kürtler sadece azýklýk. bunuda kafanýza sokun

This post has been edited 1 times, last edit by "fazlalik" (Aug 26th 2006, 2:39pm)


_HIZIR_

Fırkateyn

 • "_HIZIR_" is male

Posts: 1,097

Date of registration: May 25th 2006

 • Send private message

19

Saturday, August 26th 2006, 2:39pm

merak etme op lardan daa kürtçe bilen vardýr ;)
ORMANLARIN TARiHiNi ASLANLAR DEÐiL ; AVCILAR YAZAR
EMEKLI O.EVRENLER: E3-E5-E6-E7-E15-E22-E33-E40-E45
OGAME DUNYASIYLA TANISTIGIM T.: 25.ARALIK.2005
_______________________________________________________

shankly

Unregistered

20

Saturday, August 26th 2006, 2:41pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : tutankamunututun

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : goodfellow
Ogame yazýþma dili Türkçe. Sana yazýlan mesajýn küfür olmadýðýný Türkçe yazmayan kiþi ispatlamak zorunda. Sen OP'a mesajý ilet, o uðraþssýn dursun.

Ayrýca yurtdýþý Ogame'lerde baþka dilde yazmak bile (Küfür olsun, olmasýn) atýlma nedenidir.ama bir ülkede konuþulan dil var konuþulmayan dil var. þimdi burada biri sana ispanyolca bir þey yazmaz. ama türkiyenin nüfüsunun önemli bir kýsmý kürt bu insanlara siz türkçe yazýcaksýnýz demek doðru olmaz. yurtdýþý sitelerde sorun karþýnýzdaki kiþinin türkçe bilmemesinden kaynaklanýyor, anlamadýðý bir dilde konuþtuðun için opa bildiriyor opta ceze veriyor. ama burda arkadaþ gayet net anlamýþ anlamýný da biliyor. bildiði konuþtuðu dilde yazýlmýþ. ceza gelirse küfürden gelir. ki bence gelir.


Türkçe yazacak baþka bir dil kullanmak söz konusu bile olamaz Türkçe yazacaksýnýz demekten daha doðru birþey yoktur!!!