You are not logged in.

Dear visitor, welcome to OGame Turkiye. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

-PsyCho-

-PsyCho-

 • "-PsyCho-" is male
 • "-PsyCho-" started this thread

Posts: 423

Date of registration: May 28th 2005

 • Send private message

1

Thursday, July 5th 2007, 6:40pm

Ro-Ro Gemisinden Esinlendim :)

Merhaba arkadaþlar..
Öncelikle ArWen_ nickli arakdaþýn önerisi.. Týkla..

Ro-Ro Gemisinden Bahsedelim..
Ro-Ro gemisi, denizde yüzemeyen araçlarý bir limandan baþka bir limana nakliye eder..
Fabrika tipi Ro-Ro : Bunda ise Herhangi bir araçýn üretiminde kullanýlan malzemeler kullanýlarak, Boþaltma limanýna bu araçlarý üretmiþ olarak nakliye eden gemilerdir..
Bu tip gemilerde Deniz Personeli yanýnda, Fabrikada çalýþan iþçiler de vardýr..

ArWen_'in önerisine yorum..
Ro-Ro'nun olabilmesi için.. Senin OGame'deki gemilerinin uçamamasý gerekir.. Sonuçta hepsi uçar bir biçimde :)

Þimdi gelelim benim önerime..
Ro-Ro'dan esinlendim söyliyim baþtan :) ArWen ilahým oldu aheuae :)

Benim Önereceðim gemi, GD'ler gibi birþeydir..
Fakat Fabrika Tipi Ro-Ro'lardýr :)
Þöyle ki..
Hepimiz Savaþ Yapýyoruz ve savaþa GD yolluyoruz..
Yolladýðýmýz GD'ler de harabeyi toplayýp bize getiriyorlar..

Önerimdeki Gemi þudur :
Bu Ro-Ro gemisini Harabeye yolluyoruz. Örn : Harabede 180.000 Metal, 60.000 Kristal var..
ve diyoruz ki.. Gezegene Dönünceye kadar Topladýðýn madenlerle 4 tane Komuta Gemisi yap.. Gemiler Dönünce, yolladýðýmýz Ro-Ro'lar geri geliyor + olarak ta 4 tane komuta gemisi..

Tabiki bunlarýn da bir gemi yapým hýzý ve Üretim bedeli gerekir..
Ne kadar Fazla Ro-Ro olursa o kadar, daha hýzlý üretim yapýlýr..
iliþkilendirilecek Araþtýrma Tekniði ne kadar yüksek olursa, o kadar gemi yapýmý hýzlanýr.. Gibilerinden birsürü þeyler türetilebilir..

Kanaatimce Güzel bir öneri..
Ama yapýlýp yapýlamayacaðý tartýþýlýr..
Ne de olsa bunlarý, Türkiye Server'ý sorumlularý yapmýyor..
GüzeL bir dille Almanlara açýklanmasý gerekir :)
Neyse çok fazla konuþtum sanýrým..
Herkese iyi oyunlar..

 • "kafkasci" is male
 • "kafkasci" has been banned

Posts: 280

Date of registration: Mar 30th 2007

 • Send private message

2

Thursday, July 5th 2007, 8:47pm

Selam: Ro-Ro Gemisinden Esinlendim :)

zor ama guzel bir oneri [aslinda gereksiz:D] not vermicem:D 0

damdam

Kruvazör

 • "damdam" is male
 • "damdam" has been banned

Posts: 505

Date of registration: Jul 26th 2006

 • Send private message

3

Thursday, July 5th 2007, 8:53pm

ro-ro dan biiþi olmaz 0

Rocky devil

Ağır Avcı

 • "Rocky devil" is male

Posts: 188

Date of registration: May 27th 2007

 • Send private message

4

Thursday, July 5th 2007, 9:23pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : damdam
ro-ro dan biiþi olmaz 0

banada oyle geliyor birde gereksiz gibi...
:P :P :P :F

ArWeN_

Ölüm Yıldızı

 • "ArWeN_" is male

Posts: 2,763

Date of registration: Aug 22nd 2006

 • Send private message

5

Friday, July 6th 2007, 12:25pm

Bence Güzel Bir Oneri :)

10/8

iki kardes

Kruvazör

 • "iki kardes" is male

Posts: 599

Date of registration: May 3rd 2007

 • Send private message

6

Friday, July 6th 2007, 12:56pm

olabilecek gibi

rexpo

Komuta

 • "rexpo" is male

Posts: 804

Date of registration: Oct 28th 2006

 • Send private message

7

Friday, July 6th 2007, 1:39pm

öneri güzel.kafa yormuþsun emeðe saygý ama biraz gereksiz ...


uahmet53

Beginner

 • "uahmet53" is male

Posts: 18

Date of registration: Mar 25th 2007

 • Send private message

8

Friday, July 6th 2007, 3:44pm

madem gelene kadr gemi basabilio o zamn saatlercce tersaneyi mesgul kalmasi gibi bi sorun orataya cikmaz..ne zamn acil olarak bi gemiye ihtiyac duydun kaldir ro ro lari yapýp geri getirsinler..

oyunun duzenini bozar

endwar

Kruvazör

 • "endwar" is male

Posts: 345

Date of registration: May 18th 2007

 • Send private message

9

Friday, July 6th 2007, 5:43pm

Selam: Selam: Ro-Ro Gemisinden Esinlendim :)

:D :Dfena deil ama þimdi harabe çýktý 10m metal 8 milyon kri diye biz tonla roroyu 4 milyon deu koyup yolladýk ve 2 rip bas dedik bunlar geri geldi ve 2 rip de yanlarýnda bedavadan keyif çýkardýk ayrýca rip bastýðmýzdan kimse bizim harabeyi aldýðýmýzý anlamadý anlasada ne yazar ripler var heheheh :D
111111111111111

 • "serhat_" has been banned

Posts: 674

Date of registration: Feb 9th 2006

 • Send private message

10

Friday, July 6th 2007, 5:46pm

Quoted

ORiJiNAL YAZARI : uahmet53
madem gelene kadr gemi basabilio o zamn saatlercce tersaneyi mesgul kalmasi gibi bi sorun orataya cikmaz..ne zamn acil olarak bi gemiye ihtiyac duydun kaldir ro ro lari yapýp geri getirsinler..

oyunun duzenini bozar


aynen katýlýyorum
nanit kasma o zaman roro takýl havada çoðalsýnlar :D :D

 • "cinnet_rules" is male

Posts: 99

Date of registration: Aug 13th 2006

 • Send private message

11

Sunday, August 5th 2007, 12:26am

uzay tersanesi + nanit fabrikasi kombinasyonu gayet yeterli :F

0 / 10
E 2
blind clockmaker
" Emekli Elite Warriors Uyesi "
.......... Maybe Your Disaster ..........

quamra

Gümüş Forum Fosili

 • "quamra" is male

Posts: 3,056

Date of registration: Jun 26th 2007

 • Send private message

12

Sunday, August 5th 2007, 2:57am

Nanit anlamýný yitirir ayrýca giderken kom felan bassýn diosunuz GD lerin hýzýnýn arttýrýlmasýný isteseniz daha mantýklý ama oda olmýyacak 1 öneri 0/10

Casus Sondasını Tepikleyen Panda :O

...Multiciler Cemiyeti...
Sorumlu olduğu Multiler: Ayalet, firari, Bruise, werdos, Akro, Vedi, dark
Bağlı olduğu Multiciler: sakaa, Pre, Ofli, General, coco, amon

 • "SAW PRESTIJ" is male

Posts: 1,311

Date of registration: Jun 2nd 2007

 • Send private message

13

Sunday, August 5th 2007, 10:29am

Gereksiz gemi bosuna deu !! :D Ama emek için 2/10 ;)
Code Masters----E 31(S.o.S)

Jadoid(BRODÝL)-----E 40


hgt

Kruvazör

Posts: 492

Date of registration: Jul 18th 2007

 • Send private message

14

Sunday, August 5th 2007, 1:57pm

4/10

nanit bir anlamý kalmaz gibi :STecrübe. :rolleyes: