OGame Usta Kalemler Şiir Başlığı (Doğaçlama, Alıntı)

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Kalma leke kovulmak var ölmek var
   Van gölünde düşman yüzemez hey hey
   Bizimdir ovalar bizimdir dağlar
   Kimse bize sınır çizemez hey hey

   İman temelimiz ilim çatımız
   Üç kıtada oynamıştır atımız
   Hepimiz birliğe siyasetimiz
   Kimse parçalayıp bozamaz hey hey

   Aşık Ruhani'yim ipek huyumuz
   Esen fırtınayız şahlanan suyuz
   Bahadır yürekli necip soyluyuz
   Dünya düşman olsa ezemez hey hey

   Tortumlu Aşın Ruhani (Mustafa Temel)......

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.

   The post was edited 1 time, last by franklinda ().

  • Ala gözlüm meni Mecnun eyledin
   Humarranıf serhoş bahma bir yana
   Men ezzinem bir yana
   Dara zülfün bir yana


   Od saldın üreğime başına
   Gorkurah ki alışa bir yana
   Eğer bend olmasam zülfün teline
   Baş götürrem bu ülkeden bir yana


   Çıldırlı Aşık Şenlik......

   Ehl-i islam olan işitsin bilsin,
   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana
   İsterse Uruset ne ki var gelsin

   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

   Guşanın kılıcı geyinin donu
   Gavga bulutları sardı her yanı
   Dağda goç yiğidin şan alma günü
   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana


   Gavga günü namert sapa yer arar
   Er olan göğsünü düşmana gerer
   Cemi ervah bizden meydana girer
   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana


   Boz atlar üstünde gılıç çalınır
   Can sağ iken yurt vermeniz
   Hele Alosrnan'ın görmemiş zorun
   Din gayreti olan tedarik görün
   Al tepip baş kesin Kazak'ı kırın
   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

   Benesferdir bilin Urus'un aslı
   Orman yabanisi balıkçı nesli
   Nınzır sürüsüne dalıp kurt misli
   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

   Şenlik durursuz atlara minin
   Sıyra gılıç düşman üstüne sürün
   Artacaktır şanı bu Al'osmanın
   Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

   Çıldırlı Aşık Şenlik......

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.

   The post was edited 1 time, last by franklinda ().

  • Hasretin birikiyor gönlümün en derinine.
   Susuyorum, konuşmak istedikçe daha çok susuyorum.
   Yüzün geliyor hatırıma,
   Bir an da gülümsüyorum ince ince.
   Yüzümdeki gülücük kaslarım hareket ettikçe;
   Kalbim sanki ondan enerji alırcasına,
   Harekete geçiyor, durduramıyorum.
   Yerinden çıkmaya ramak kala;
   Sesin fısıldıyor kulağıma.
   Öyle hoş, öyle derinden.
   Bir an da duruluyorum.

   Aratus

   ~Kahkahalar bugün senin; peki ya bundan sonrası?
   ~Bugünün elleri boştu ya yarın? Eli dolu gelir mi? Ümit var mı?
  • İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım.
   Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından,
   Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından;
   Durmadan harcadığım, şu gözlerimi al, kurtar.
   Şu aranıp duran korkak ellerimi tut,
   Bu evleri atla, bu evleri de bunları da
   Göğe bakalım.

   Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım.
   İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz.
   Bu karanlık böyle iyi aferin.
   Herkes uyusun, iyi oluyor hoşlanıyorum;
   Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun.
   Herkes uyusun, bir seni uyutmam bir de ben uyumam.
   Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım.
   Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda.
   Beni bırak, göğe bakalım.

   Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım.
   Tuttukca güçleniyorum, kalabalık oluyorum.
   Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi;
   Sularım ısınsın diye, bakıyorum ısınıyor.
   Seni aldım bu sunturlu yere getirdim,
   Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım.
   Bana dönesin diye, bir bir kapattım.
   Şimdi otobüs gelir, biner gideriz.
   Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç.
   Bir ellerin, bir ellerim yeter belliyelim, yetsin.
   Seni aldım, bana ayırdım, durma kendini hatırlat.
   Durma, kendini hatırlat.
   Durma, göğe bakalım.

   Turgut Uyar

   ~Kahkahalar bugün senin; peki ya bundan sonrası?
   ~Bugünün elleri boştu ya yarın? Eli dolu gelir mi? Ümit var mı?
  • Mecnun’un hayale daldığı gibi
   Baksaydım yüzünün bir ay ağına
   Yunus’un deryada kaldığı gibi
   Takıldım zülfünün bir ayağına

   Nazlı yar zülfünü yele serse de
   Sarp kaya savrulmaz yel eserse de
   Çakallar boynuna yele serse de
   Gelemez arslanın bir ayağına

   Der Firkatî kış bulanık, yaz arı
   Hiç durmadan çalışırmış yaz arı
   Vardır nice tecnislerin yazarı
   Gücü yetmez senin bir ayağına


   Erzurumlu Aşık Mustafa Alkan...

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.
  • Vara vara vardım ol kara taşa,
   Hasret ettin beni kavim kardaşa,
   Sebep ne gözden akan kanlı yaşa,
   Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
   Nice sultanları tahttan indirdi
   Nicesinin gül benzini soldurdu
   Nicelerin gelmez yola gönderdi
   Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
   Karacoğlan der ki kondum göçülmez
   Acıdır ecel şerbeti içilmez
   Üç derdim var birbirinden seçilmez
   Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm (Karacaoğlan)


   Yiğidin eyisini nerden bileyim
   Yüzü güleç, kendi yaman olmalı
   Kasavet serine çöktüğü zaman
   Gönlünün gâmını alan olmalı
   Benim sözüm yiğit olan yiğide
   Yiğit olan muntazırdır öğüde
   Ben yiğit isterim fırka dağında
   Yiğidin başında duman olmalı
   Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar
   Düşmanı görünce ayağa kalkar
   Kapar mızrağını meydana çıkar
   Yiğidin ardında duran olmalı
   Sâfi güzel olan, şol bazı kötü
   Yiğidin densizi ey'olmaz zati
   Gayet durgun ister silahı atı
   Yiğit el çekmeyip viran olmalı
   Karac'oğlan der ki çile çekilmez
   Hozan tarlalara sümbül ekilmez
   Sak yabancı ile başa çıkılmaz
   İçinden sıdk ile yanan olmalı (Karacaoğlan)


   Uykudan uyanmış şahin bakışlım
   Dedim sarhoş musun söyledi yok yok
   Ak ellerin elvan elvan kınalım
   Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
   Dedim ne gülersin dedi nazımdır
   Dedim kaşın mıdır dedi gözümdür
   Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür
   Dedim ver öpeyim söyledi yok yok
   Dedim aydınlık var dedi aynımda
   Dedim günahım çok dedi boynumda
   Dedim meh-tab nedir dedi koynumda
   Dedim ki göreyim söyledi yok yok
   Dedim vatanın mı dedi ilimdir
   Dedim bülbül müdür dedi dilimdir
   Dedim Nesimi Şah dedi kulumdur
   Dedim satar mısın söyledi yok yok (Kul Nesimi)

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.
  • Rabb'im Allah Celleşanu Hak keremler kânıdır
   Celleşânu on sekiz bin âlemin sultanıdır.
   Hak keremler âlemin üstüne rahmiyle bakar
   Kânıdır sultanıdır rahmiyle bakar Ganî'dir

   Peygamberim Mustafâ'dır nûr-ı zâtı Zü'l-celâl
   Mustâfa'dır Fahr-ı âlem buyurdu azze ve cel
   Nûr-ı zâtı buyurdu yek-dânesin hem-bî-bedel
   Zü'l-celâl azze ve cel hem bî-bedel fermanıdır

   Ba'de-senâ erdi ilim fetholundu bâbımız
   Erdi ilim çün cihâna yetişti matlabımız
   Fetholundu yetişti imdâda kitâbımız
   Bâbımız matlabımız kitâbımız Kur'ân'ıdır

   Ehl-i sünnet ve'l cemâat mezhebimdir lâcerem
   Ve'l cemâat fi'l-beşâret meskeni Beytü'l-Harem
   Mezhebimdir meskeni Hacc-ı ekber Huld-ı İrem
   Lâcerem Beytü'l-Harem Huld-ı İrem ihsanıdır

   Ey MÜDÂMÎ bî-kusûrdur cevher olan sendeki
   Bî-kusûrdur la'l ü yakut varsa ne haznendeki
   Cevher olan varsa ne haznendeki lisandaki
   Sendeki haznendeki lisandaki Rahmanîdir


   Pososlu Aşık Müdami......

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.
  • Âşık Ömer :
   İtme cefâ bana şehâ cevr ü cefâ görme sezâ
   N'ola vefâ etsen eyâ lutf u edâ hûrî likâ

   Cevr ü sitem virdi elem bana bu dem ey gül-i fem
   Eyledi gam kaddimi ham kem diyemem ol sânemâ

   Ey pür edeb n'oldu sebeb bilsem aceb bedende heb
   Her rûz u şeb çeşm-i gadep renc ü itab turfa belâ

   Var mı güzel sana bedel sînemi gel tîğ ile del
   Vaslına el irse sehel n'ola mahâl kân-ı sehâ

   Dağ-ı derûn dilde füzûn bağrımı hûn eyledi çün
   Aşk u cünûn oldu nümûn sabr u sükûn vire Hüdâ

   Gamzen aman âfet-i cân dökmede kan şah-ı cihân
   Ehl-i imân külli hemân eyledi cân sana fedâ

   Şâm ü seher dilde keder dağ biter uz-i ciğer
   Eyleme dar âhım irer birgün ider sana şehâ

   Ey büt-i Çin âliye kin itme hemin vasla yakîn
   Eyle şirin şah-ı güzin ÖMER'i hazin itme canâ

   Kâmilî:
   Vasf edelim yârımızı başlayalım sohbetine
   Harc edelim varımızı aşk yolunun vuslatına

   Dil sana kimse uyamaz Sırrını ağyâr duyamaz
   Teşne olanlar doyamaz la'l-i lebin lezzetine

   Şehr-i dili saklayalım her kırığı ekleyelim
   Tekkemizi bekleyelim pirimizin himmetine

   Sende vefâ görmeyelim zevk u safâ sürmeyelim
   Hiç birimiz girmeyelim sofuların halvetine

   Nefse uyup gezme gönül sen de vefâyı ara bul
   Ağzın açar gonce-i gül andelibin firkatine

   Uyma gönül nefsine sen benlik edüp sen deme ben
   Mürşidine hürmet eden nâil olur himmetine

   Sırr-ı mu'ammâyı bilen nokta-i kübrâyı bilen
   "Nahnü kasemnâ" yı bilen râzı olur kısmetine

   Hüsn ü güzel lâyıkını kendi bilir sâdıkını
   Ma‘şukunun âşıkını da'vet eder rü'yetine

   Gözle tefekkürle kader âşık isen çekme keder
   Zerrece aklı mı erer kudrete Hak hikmetine

   Hüsnü güzel envâr imiş ruhleri hem ahmer imiş
   Leblerinin benzer imiş lezzeti bal şerbetine

   Söyle KEMÂLÎ emelin "bezm-i elest"dir bu demin
   Sabr edelim künc-i gamın derdine hem mihnetine

   Dertli:
   Medhine meddâh olalım hüsrev-i hûban güzele
   Vasfına sözler bulalım dinleye yârân güzele

   Benzeyemez hûr u melek hidmetine çektik emek
   Dişleri zen şâne gerek zülfü perîşân güzele

   Dayanamam nazlarına tûti gibi sözlerine
   Çekme sezâ gözlerine kuhl-i Sıfâhan güzele

   Söyleme efsâne gibi bakması bîgâne gibi
   Şem'ine pervâne gibi yan güzele yan güzele

   Söylese diller dolaşır bakmaya gözler kamaşır
   Sırmalı kaftan yaraşır serv-i hırâman güzele

   Yüzüne zer hızma ile cebhe zeheb düzme ile
   Başta oya yazma ile yakışır elvan güzele

   Serv-i sehî kâmetime kâmet-i kıyâmetime
   Gelse eğer da'vetime kesmeli kurban güzele

   Emrine tâ'at edelim cevrine gayret edelim
   Hâneyi halvet edelim bir gece mihmân güzele

   Câm ile mey süzdürelim bezme şeker ezdirelim
   Seyr ederek gezdirelim bağ ile bostân güzele

   DERTLİ-i efkendeleriz vasfını gûyendeleriz
   Can ile baş bendeleriz şimdi Âlişân güzele

   Erzurumlu Emrah:
   Sevdi gönül bir püseri sanatı terzi güzeli
   Hüsnünü bir muhtasarı şerh ederek söylemeli

   Matla'ının fâikını sohbetinin lâyıkını
   Ben gibi bir âşıkını eylemiş aşkıyle deli

   Düştü gönül çâresine kaşlarının karesine
   Çehre-i mehpâresine yandı derûnum göreli

   Vardı ellerim eline tutuldu dilim diline
   Kâkülünün bir teline bağladı bu cân u dili

   Kendi güzel nâmı güzel gönlüme âramı güzel
   Lehçe-i gül-fâmı güzel dinli bu rengîn gazeli

   Âşıka cânân görünür dertlere dermân görünür
   Sûretâ insân görünür sîreti her mâhasalı

   Mâderinin nesli peri la'l-i Bedehşân güzeli
   Galibâ anın pederi zâtına gılmân demeli

   Çünkü söz olmaz sözüne kaşına şehlâ gözüne
   Hâsılı dünya yüzüne gelmemiş aslâ bedeli

   Rehberi akrânı da yok lutfu da ihsânı da yok
   Vaslına imkânı da yok bilmem amma neylemeli

   Süslüce püsküllü fesi görmeden oldum sevesi
   Sîm ü zere çok hevesi vardır anı n'işlemeli

   Bezl edüben sîm ü zeri sevmeli böyle püseri
   Mâl ü mülkü cân u seri cümle fedâ eylemeli

   Ruhları gül pembe beden nâz ü edâ hokka dehen
   Bir mecidiye verüben bir öpücük istemeli

   Sofrasına kim ki banar nârına elbette yanar
   Bûse ile dil mi kanar âguş alıp dişlemeli

   Mâilim ben mah cebîne durma sarıl gabgabına
   İşliğinin her cebine dökmeli altın kümeli

   Gönlünü memnûn edelim bu işi kânûn edelim
   Mikrasın altın edelim İncitmesin nâzik eli

   Dikse dikiş nâz ederek hem utanıp hem gülerek
   Söyledi cânım diyerek yiyesim geldi o dili

   Kâh üzülür kâh büzülür kâhi gözü boş süzülür
   İncedir beli üzülür çokça sıkıp öpmemeli

   Şehrinin içinde gezer gördüğünün bağrın ezer
   İğnesi hem yüksüğü zer goncası sîm işlemeli

   Öyle şeref ü nâz ile aynalı yelpâze ile
   Bir gümüş endâze ile ölçmeli ol ince beli

   İsmini anın diyemem çekmesin ol gonca elem
   Üç yüz ona düştü rakam ebcedi harfin temeli

   Çağırır EMRAHÎ habîb koyma bizi böyle garîb
   İster isen derde tabîb zikreder gör Lem-yezel

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.
  • Ayş ve işret fidanı yetişiyor, gül yanaklı sakî nerede ?
   Bahar rüzgârı esiyor, lezzetli şarap nerede ?
   Her taze gül dâima bir gül yanaklıyı hatırlatmakta
   Fakat, söz dinleyecek kulak, ibret alacak göz nerede ?
   Muhabbet meclisinde başka güzel kokuya ihtiyaç yoktur.
   Ey güzel nefesli sabah vakdi ! Sevgilinin mis kokulu zülfü nerede ?
   Ey güzel ! Yüzüne örttüğün örtüyü kim çeker ?
   Ey Cennet Kuşu (yâni sevgilim) sana yeni suyu kim verir?   Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.
  • Berk-i gül-i gülzârı hıyâm eyledi bülbül
   Gülşende yine ayş-i müdâm eyledi bülbül
   Hasıl bu ki tahsil-i meram eyledi bülbül
   Hûn-i dil-i mey, gancayi câm eyledi bülbül
   Bezm-i gülü nâleyle tamâm eyledi bülbül

   Dünyayı harab etse n’ola sıyt-ü sadâdan
   Ol goncanın açıldığının işitti sabâdan
   Uşşâka yine zemzemebahş oldu mevâdan
   Her nâlede bir nahl-i güle kondu safâdan
   Her nağmede tebdil-i makam eyledi bülbül

   Taht-ı çemen olunca yine goncaya temlik
   Ezhât-ı bahar eylediler cümlesi tebrik
   Kasd etti ki rahat ola şeb-i târik
   Gevhâresini gerçi nesim eyledi tahrik
   Amma ki güle hâbı haram eyledi bülbül

   Etmiş yine nûş-i arak-ı şebnem o nalân
   Olsa n’ola divâne vü mecnûn ü perişan
   Ol goncayı gördükte olub vâlih ü hayran
   Etti sözün âmihte-i şekve-i hicran
   Mest olmağile halt-ı kelâm eyledi bülbül


   Terk etti dil ü dîde yine rahat ü hâbı
   Itrî n’ola azm-i çemene etse şitâbı
   Olmuş yine zencir-i cünûn gülşenin âbı
   Dün geldi sabâ sahn-ı çemenden dedi
   Nabî Hâk-i reh-i destura selâm eyledi bülbül


   Sayesi düşmez yere bir böyle nahl-i Tursûn
   Mihr-i âlemgîrsin baştan ayağa nûrsun
   Târik-i gülzâr-ı âlem, mâlik-i milk-i âdem
   Münkirine mahz-ı matem, mü’minine sûrsun
   Sensin ol Şeh kim Süleymanlar kapında mûrdur
   On sekiz bin âleme hükmetmeğe me’mûrsun
   El benim dâmen senin ey Rahmeten lilâlemin
   Şöhretim isyan benim, sen afvile meşhursun


   Padisah-ı evvelin ü kıblegâh-ı âhirin
   Evvel ü âhır imam ül-enbiyâ mezkûrsun
   Ya Resulallah umarım diyesin jtiz-i ceza
   Gerçi cûrmüm çoktur amma Itrîye mağfûrsun


   Bakmazsa rûh-i dilbere a’-da safa nazar
   Sen sun’-i Hak’kı eyle temâşâ safa nazar
   Mihr u mehe bakar mı cemâlin gören dedim
   Baktı dedi ol âyine-sima safa nazar
   Tûtî-i âyine-dili ol sine şöyledir
   Olsun hezâr bağda guyâ safa nazar
   Dil nâzır-ı gubâr-ı derindir dedim, dedi
   Caizse kühl-i dide-i bîna safa nazar
   Dildar hal ü hatt-ı lebin göterip dedi
   Hubb u gubar u bade müheyya safa nazar
   Yoktur nazir hüsnüne birdir iki değil
   Mislin görürse nerkis-i şehlâ safa nazar
   Geh vasi ü gâh hicr ü gehi nuş u gâh nîş
   Hal-i cihan böyle azizâ safa nazar
   Bu nev zuhur sahid-i nazmın görüp eğer
   Itrî nazire derse ehibbâ safa nazar


   Aşık oldum bin can ile,
   Gözlerim doldu kan ile,
   Geçti ömrüm hicran ile,
   Terk eyledin âhir beni.

   Kerem eyle dostum bana,
   Dil ü canım verdim sana,
   Bakmaz oldun benden yana.
   Terk eyledin âhir beni.

   Niçin yanıma gelmezsin.
   Hatırım ele almazsın,
   Semt-i vefayı bilmezsin.
   Terk eyledin âhir beni.

   Canıma kâr etti elem,
   Cürmüm nedir, suçum bilmem,
   Ben senin kurbanın olam,
   Terk eyledin âhır beni.

   Itrî’ye rahm eyle canım,
   Nice demdir ki giryânım,
   Nedir cürmüm a sultanım,
   Terk eyledin âhır beni.


   Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.

   The post was edited 1 time, last by franklinda ().

  • Talip olan gaziler yola gidelim,
   Ululardan ulu yol Allah Allah.
   Muhammed Ali’ye niyaz edelim,
   Gerçekler demine hü Allah Allah.

   Hasan Hüseyin’dir İmamlar Şahı,
   Zeynel Abidin’dir İmamlar mahı,
   Muhammed Bakır cümlenin şahı,
   Balkıya balkıya nur Allah Allah.

   Sahibim İmam Cafer’i Sadık,
   Ana nazar kıldı Muhammed Habib,
   Musa Kazım Rıza yareme tabib,
   Derdimin dermanın ver Allah Allah.

   Şah Taki Naki bu yolu açan,
   Hasan al Askeri müşküller seçen,
   Muhammed Mehdi’den bir dolu içen,
   Müminin kalbidir nur Allah Allah.

   Abdal Garip Musa’m derdime derman,
   Sen mürvet kanisin ey Şahı merdan,
   Cesedim içinde çağıra canan,
   Muhabbetli nazlı yar Allah Allah.

   Abdal Musa...

   Fosil Team : till i kares franklinda
   Canını sıkma hadi sende gel canı sıkılanlar derneğine . . .
   Yeni edit rekorum 5.379 adettir.
  • Sen bende neleri öpüyorsun bir bilsen.
   Herkesin perde perde çekildiği bir akşam,
   Siyah bir su gibi yollara akan yalnızlığı öpüyorsun.
   Ağzında eriklerin aceleci tadı,
   Elleri bulut, gözleri ot bürümüş ekin tarlası.
   Bir çocuğun düşlerine inen tokadı öpüyorsun.
   Yağmur her zaman gökkuşağını getirmiyor,
   Aralık kapılarda bekleyişin çarpıntısı,
   Bir kadının eksildikçe ömrüme eklenen,
   Uzun gecelerini, solgun gövdesini

   Şükrü Erbaş

   ~Kahkahalar bugün senin; peki ya bundan sonrası?
   ~Bugünün elleri boştu ya yarın? Eli dolu gelir mi? Ümit var mı?
  • Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
   Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
   Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
   Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği
   İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
   Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
   Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
   Kopmaz kökler salmaktır oraya

   Ataol Behramoğlu

   ~Kahkahalar bugün senin; peki ya bundan sonrası?
   ~Bugünün elleri boştu ya yarın? Eli dolu gelir mi? Ümit var mı?