OGameTR Oyun KurallarıForuma kayıt olmak için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
 • OGameTR Oyun Kuralları

  Oyunda almış olduğunuz cezalara yapacağınız itirazlarda OGameTR Destek Sistemini kullanmayı unutmayınız. Öneri ve şikayetleriniz için de bizlere OGameTR Destek Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.


  Kurallar ile İlgili Genel Esaslar

  Aşağıdaki kurallar tüm OGameTR evrenleri için geçerlidir.

  * Oyun yönetimi tarafından açıklanan kuralları bilmemek mazeret değildir. Tüm oyuncular kuralları bilmekle yükümlüdür.
  * Şikayet ve Bildirimlerin süresi 7 gündür, olayın oluş tarihi itibariyle destek sistemi üzerinden bildirilmeyen konular zaman aşımına uğrar. 7 gün sonunda bildirilen şikayetler değerlendirilmez.
  * Oyun hesaplarına 35 gün girilmediği takdirde hesap sistem tarafından silinebilir. Ancak hesapta ödeme ile alınmış karanlık madde var ise (keşif ve etkinliklerden elde edilenler hariç) hesapların silinmesini sistem belirler. Fakat oyun hesaplarına ne sebep olursa olsun 35 gün giriş yapılmazsa oyuncu yönetimden hesabın kurtarılması/geri getirilmesi talebinde bulunabilirler ancak oyuncular sistemden tamamen silinen ve geri getirilmesi mümkün olmayan hesaplarla ilgili hak talep edemezler.


  Hesaplar ile ilgili bildirimler ve tüm şikayetler "Destek Sistemi" üzerinden güvenlik kuralları nedeniyle sadece hesabın kayıtlı e-mail/Lobi adresi kullanılarak yapılmalıdır. Aksi takdirde şikayet ve bildirimleriniz değerlendirilmeyecektir.


  1. Hesaplar
  -1.1 Hesap Devri
  -1.2 Hesap Satışı

  2. Multi Hesaplar

  -2.1 Ortak İp İzni

  3. Oturum İzni (Hesap Bakıcılığı)

  -3.1 İzinsiz Hesap Bakıcılığı
  4. Saldırı Kuralları
  -4.1 Saldırı Limiti
  -4.2 Saldırı Yasakları

  -4.3 Filo Kalkışını Engellemeye Yönelik Hareketler

  -4.4 Ay Denemesi

  -4.5 İttifak Savaşları
  5. Takviye Kuralı
  -5.1 Hibe Kuralı
  -5.2 Ticaret Kuralı
  -5.3 İttifak Yardımı
  -5.4 GD Desteği
  6. Bug ve Script Kullanımları

  -6.1 Proxy Kullanımı
  7. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler

  8. Hakaret

  -8.1 Spam
  9. Dil
  10. Kural İhlalleri

  11. Genel Kullanım Şartları

  12. İstisnalar

  bolorporedblack.png

 • 1. Hesaplar

  * Bir oyun hesabının sahibi, oyun hesabının bulunduğu lobi hesabının sahibidir.

  * Bir hesap her zaman sadece bir tek oyuncu tarafından oynanabilir. Tek istisna hesap bakıcılığıdır.

  * Lobi hesapları paylaşılamaz. Lobi verilerinin paylaşılması durumunda “Lobi Verilerinin Paylaşımı” cezası verilir.


  “Lobi Verilerinin Paylaşımı” cezası:

  Tüm ihlallerde; 7 gün tatil modunda


  1.1 Hesap Devri

  * Oyun hesapları yalnızca bir lobi hesabındaki "Bağış Kodu Oluştur" özelliği ile diğer kullanıcılarla devredilebilir. Sorumluluk devreden kullanıcıya aittir.

  * Hesabın devri ile birlikte, hesabın açıldığı günden itibaren mevcut olan cezaların sorumluluğu da hesabı devralan oyuncuya aktarılır. (Cezalar kaldırılmaz.) Devir sonrası alınacak cezalarda önceki ceza ihlalleri de göz önünde bulundurulur.

  * Oyun içerisinde oyuncu, gezegen ve ay isimlerinin hesap isimlerinin "DEVİREDİLİR","DEVİR OLUNUR","TAKAS EDİLİR" ve benzeri oyuncu, gezegen ve ay isimleri yapılması yasaktır.


  1.2 Hesap Satışı

  OGame hesaplarının ve oyun içi hammaddelerin; para veya herhangi bir şey karşılığında alımı/satımı yasaktır.


  Hesap satışı ihlalinde;

  Hesap (lar) süresiz olarak kapatılır.

  bolorporedblack.png

 • 2. Multi Hesaplar

  * Oyuncular her evrende sadece bir hesapla oynayabilir. Birden fazla oyunu tespit edilen oyuncuların tüm oyunlarına 10. Maddeye göre işlem yapılır.

  * Tarla ve atıl amaçlı açıldığı tespit edilen hesaplar veya sistem kapatmak için oluşturulan hesaplar kapatılır. Kapatılan bu hesaplar yönetim tarafından silinir. Bu maddenin suistimal edilmesi halinde ise birinci dereceden ilgili olan hesaplara 10. Madde kapsamında işlem yapılır.


  2.1 Ortak İp İzni

  * İki veya daha fazla hesabın, ne sebeple ve sıklıkla olursa olsun aynı internet ağı (okullar,internet kafeler ve bunun gibi "Ortak IP" de bulunacak yerler) üzerinden bağlantı sağlayacağı durumlarda Destek Sistemi üzerinden Oyun Operatörünü bilgilendirmesi gerekmektedir. Her oyuncu Destek Sistemi üzerinden Ortak IP talebinde bulunduktan sonra; "Oyun Operatörü" tarafından gönderilen formun talepte bulunan oyuncular tarafından eksiksiz doldurulması gerekir. Doldurulan form Oyun Operatörü tarafından onaylandığı andan itibaren oyuncular Orak IP kullanabilir. Doldurulacak form da Ortak IP kullanımı ile ilgili tüm şartlar yazmaktadır.


  * Bildirim yapılmadan çoklu hesaplarla Ortak IP üzerinden oynamak yasaktır.

  * Ortak IP Kullanım İzni, hesaplardan biri izin süresi içerisinde devredildiği zaman sona erer.

  * Ortak IP kullanacak oyuncu birbirleriyle, kurallara uygun şekilde yalnızca Ticaret ve Ay denemesi yapabilir.


  Bu maddede belirtilen kurallarının ihlallerinde, madde metinlerinde farklı bir ceza öngörülmediği takdirde "Multi Hesap" cezası uygulanır.


  “Multi Hesap” cezası:

  Tüm hesaplara

  Tüm ihlallerde 21 gün tatil modunda + Haksız kazancın yöneticiye gönderilmesi

  bolorporedblack.png

 • 3. Oturum İzni (Hesap Bakıcılığı)

  * Oyuncular, acil durumlarda ve kısıtlı süre için hesaplarının kontrolünü farklı bir oyuncuya lobi de yer alan "Bakıcılık Kodu Oluştur" özelliği ile verebilir. Verilen bakıcılık kodu, hesaba bakacak olan oyuncunun lobisine eklenir ve oyuna giriş yapılırsa, bakıcılık süresi başlamış olur. Oyunun gerçek sahibi hesaba giriş yaparsa bakıcılık sona erer.

  * Hesaba bakacak olan oyuncu, bakıcılık yaptığı sırada sadece Nakliye ve Konuşlandırma hareketleri yapabilir. Koruma amaçlı tüm filoyu ve madeni, sökmek veya sömürgeleştirmek görevi ile de gönderebilir. Bu görevlerin haricinde diğer görevleri yapamaz.

  * Bakıcılık süresince hesap bilgilerinin değiştirilmesi yasaktır. (Kullanıcı Adı, Silme Modu)

  * Hesap bakıcılığı sırasında, hesapta yaşanacak küfür, hakaret vb. durumlar için iki lobi sahibi de %100 sorumludur. İki lobi sahibi de ilgili kuralı ihlal etmiş sayılır.

  * Hesap bakıcılığı yapılan oyun hesabı ile hesaba bakacak oyuncunun oyun hesabı aynı evrende ise, iki hesap arasında hiç bir filo hareketi yapılamaz. İhlalinde “Takviye” cezası uygulanır. Ayrıca bakılan hesabın ve hesaba bakan oyuncunun lobisinde bulunan diğer bütün oyunlara da “Oturum İzni ihlali” kapsamında ceza uygulanır.


  Yukarıdaki hususlara uyulmaması halinde, madde metnin de farklı bir ceza öngörülmediği takdirde aşağıda belirtilen “Oturum İzni İhlali” cezası verilir.


  “Oturum İzni İhlali” cezası:

  1.ihlal 1 gün tatil modunda

  2.ihlal 3 gün tatil modunda

  3.ihlal 7 gün tatil modunda

  Sonraki İhlallerde 21 gün tatil modunda


  3.1 İzinsiz Hesap Bakıcılığı

  * "Bakıcılık Kodu Oluştur" özelliği kullanılmadan, lobi bilgilerinin paylaşılması suretiyle oyun hesaplarının lobi sahibi dışında bir başka oyuncu tarafından kontrol edilmesi "İzinsiz Hesap Bakıcılığı" olarak değerlendirilir ve aşağıda belirtilen “İzinsiz Hesap Bakıcılığı” cezası verilir.


  “İzinsiz Hesap Bakıcılığı” cezası:

  1.ihlal 7 gün tatil modunda

  2.ihlal 14 gün tatil modunda

  Sonraki İhlallerde 21 gün tatil modunda

  bolorporedblack.png

 • 4. Saldırı Kuralı

  4.1 Saldırı Limiti

  *Bir oyuncunun herhangi bir gezegen veya ayına 24 saatlik periyot içerisinde 6'dan fazla saldırı yapılamaz. "Ay denemesi için yapılan saldırılar", "Minimum harabe çıkarmak için yapılan casusluk saldırıları" ve "Gezegenler arası roket saldırıları" haricinde ki saldırı ve yok etme görevi ile gönderilen filolar bu limite dahildir. İSS ile yapılan saldırı veya durma görevlerinde İSS saldırısındaki slot saldırıların tümü tek bir saldırı olarak değerlendirilir. Ayrıca yok edilen AY dan sonra, aynı koordinatta oluşan yeni AY için 6/24 sıfırlanır.

  * Casus sondaları deposu açık ve saldırı imkanı olan evrenlerde, saldırı kuralında casus sondası ile saldırı limiti 6/24, filo ile saldırı limiti 6/24 olarak ayrı ayrı hesaplanacaktır.

  * Birbirleriyle savaş halinde olan ittifakların oyuncuları arasında yapacakları saldırılarda saldırı limiti uygulanmaz. (Diplomasi bölümünde forum kurallarına uygun bir şekilde konusu açılmış ve savaşın operatör tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

  * Saldırı limiti aşılarak yapılan saldırı sonrası elde edilen savaş ganimetleri ve varsa savunan oyuncunun saldırıda kaybettiği filo/savunma birimlerinin yapım maliyetleri, ceza sonunda savunan oyuncuya ödenir. Saldırı limiti aşılarak yapılan "Ay Yoketme" görevi sonucunda ay yok edilirse ihlali yapan oyuncu savunan oyuncunun o koordinatına bir ay çıkarması için gereken ay deneme masraflarını karşılamak zorundadır. Buna ay üzerinde bulunan filo/savunma birimleri ile binaların yeniden yapım maliyeti de dahildir.


  4.2 Saldırı Yasakları

  * Casusluk Görevi ile gönderilen casus sondaları ile birlikte her hangi bir gemi eklemek ve bu yolla filonun savaşa girmesini sağlamak yasaktır.

  * İttifak arkadaşına veya ittifaktan ayrılmasından/atılmasından sonra 24 saat geçmemiş oyuncuya inaktife düşmüş olsa dahi saldırılamaz. (Ay denemesi ve ittifak arkadaşına savunma amaçlı , ay yoketme saldırıları hariç)

  * Silinmiş / terk edilmiş gezegene saldırı yasaktır. Bu maddenin ihlalin de “Takviye” kuralında öngörülen ceza verilir.

  * Sistem tarafından tatilsiz ceza verilen hesaplara, tatilsiz ceza süresince yapılan saldırı sonucu elde edilen ganimetler 48 saat içerisinde yönetime gönderilir. Maden aktarımını reddeden oyuncunun hesabı kapatılır. İstisna uygulanacak durumlara Community Manager karar verir.


  4.3 Filo Kalkışını Engellemeye Yönelik Hareketler
  * Kalkış koordinatına geri dönen filoya kilit atılmış ise, geri dönen (kilitlenen) filonun vardığı andan sonraki 5 saniye içerisine filo sokmak yasaktır. Dönen filoyu kaldırtmamaya veya dönen filoya yardıma gelen filoların inişini geciktirmek için bug oluşmasına sebebiyet verme niyeti olarak değerlendirilecektir. ISS içerisinde olup savaş raporunda olan herkes için (saldırı sırasında filosunu geri çekenler için geçerli değildir) savunan tarafın zararının tazmin edilmesinde filo oranına göre sorumluluk vardır. Sürelerde panel kayıtları esastır. API kayıtlar veya savaş raporları dikkate alınmaz.

  * Bu kural 3 saniyenin altında (2 sn-1 sn - 0 sn) kilit gerçekleştiyse uygulanmaz.
  * Kural 3.şahıslar tarafından ihlal edildiği tespit edildiğinde; saldıranlarla ilişkisi olduğu takdirde tazmin yine saldıranlar tarafından karşılanır, değilse 3.şahıslar tarafından karşılanır.
  * Gezegende/Ayda duran/offline olan/yatan filo(lar) için 5sn kuralı geçerli değildir. Yaşanan kayıplar için tazmin geçerli olmayacaktır.


  4.1 Saldırı Limiti, 4.2 Saldırı Yasağının Olduğu Durumlar ve 4.3 Filo Kalkışını Engellemeye Yönelik Hareketler başlıkları altında ki herhangi bir kuralın ihlalinde madde metinlerinde farklı bir ceza öngörülmediği takdirde "Saldırı Kuralı İhlali" cezası uygulanır.

  "Saldırı Kuralı İhlali" cezası:

  1.ihlal 1 gün tatil modunda + Zararın tazmini

  2.ihlal 3 gün tatil modunda + Zararın tazmini

  Sonraki İhlallerde 3 gün tatil modunda + Zararın tazmini


  4.4 Ay Denemesi

  * Ay Denemesi: Ay çıkarmak için oyuncuların birbirlerine gerçekleşen filo hareketlerini temsil etmektedir. Saldıran filonun çakılması, saldırarak savunanı vurması ve iki taraflı kaybın oluşması ile denemeler yapılmaktadır.

  * Ay denemesine yardımcı olan oyuncunun(düşük veya yüksek puanlı farketmeksizin) tüm zararları Ay denemesi yapan kişi tarafından 48 saat içerisinde karşılanır.

  * ISS ile ve durmak için gelen filo ile ay denemesi yapılamaz. Aksi takdirde "Ay Deneme İhlali" cezası uygulanır, bu deneme sonucunda AY oluştuysa silinir.

  * Yapılacak ay denemelerinde 2,5 Milyon harabe sınırlaması vardır. Bu madde sadece Solar Uyduların patlatılması durumunda geçersizdir.

  4.4 Ay Denemesi başlığı altında ki kuralların ihlallerinde “Ay denemesi İhlali” cezası uygulanır.


  “Ay denemesi İhlali” cezası:

  1.ihlal 1 gün tatil modunda + Zararın tazmini

  2.ihlal 3 gün tatil modunda + Zararın tazmini

  Sonraki İhlallerde 3 gün tatil modunda + Zararın tazmini


  4.5 İttifak Savaşları

  * Bir ittifak her hangi bir sebeple başka bir ittifaka saldırı limitlerinin kaldırılması adına savaş açabilir. Savaş başlatmak için öncelikle savaşı açmak isteyen İttifakın kurucusunun bağlı evrenin İttifak bölümüne konu açıp, destek sistemi üzerinden ticket oluşturması gerekmektedir.


  Açıklamalar:

  Bir ittifakın, başka bir ittifaka savaş açabilmesi için: Forumda, ilgili evrenin İttifak bölümüne;

  Savaş Açan İttifakın Tam İsmi :

  Savaş Açılan İttifakın Tam İsmi:


  Yukarıdaki detayı belirtir konu açması gerekmektedir. Aynı zamanda savaş açan ittifak kurucusunun forumdaki bildirinin aynısını Destek Sistemi üzerinden Oyun Operatörlerine bildirmesi gerekir.

  * Forumdaki bildiri başlığına Oyun Operatörünün yazdığı onay mesajından 12 saat sonra savaş başlar. Süre dolmadan savaş başlamayacağı için 6/24 kuralı devrede olacaktır.

  * Savaş başladıktan sonra 6/24 Saldırı kuralı geçersiz kalır. Saldırı sayıları iki ittifak oyuncuları arasında sayılmaz.

  * Savaş açılan ittifak deklarasyonu onaylamak zorunda değildir.

  * Bir savaş onay tarihinden itibaren en fazla 20 gün sürer.

  * Savaş ilanında ittifak isimleri hatalı yada eksik bildirilirse ilan geçersiz olur.

  * İttifak Savaşının 20 günden önce sonlandırılabilmesi için; aralarında savaş olan iki ittifakın kurucuları savaş bitirme taleplerini oyunda kayıtlı mail adreslerini kullanmak sureti ile destek sistemi üzerinden operatöre bildirmelidir. Karşılıklı bildirimlerin ardından, ilgili oyun operatörü, savaş deklarasyon başlığında savaşın karşılıklı olarak sona erdirildiğini yazması üzerine savaş sonuçlanır ve 6/24 kuralı bu ittifaklar arasında postun atılmasından itibaren geçerli olur.

  * Sadece ittifaklar arası savaş açılabilir. İttifakı olmayan oyuncular savaşa asla dahil olamazlar.

  * Bir İttifak aynı anda evrendeki ittifaklardan en fazla 5 tane ittifaka savaş ilanı açabilir. Mevcut savaş ilanları bitmeden başka savaş ilanı açamazlar.

  * Bir ittifak, ittifak savaşı sona erdikten 3 gün sonra tekrar aynı ittifaka savaş açabilir.

  bolorporedblack.png

 • 5. Takviye Kuralı

  * Hesapların maden veya filo harabesi yolu ile bir başka oyuncuya takviye yapması yasaktır.

  * ISS ile yapılan savaşların harabe paylaşımları filo oranına göre yapılır. ISS Paylaşımı kapsamında ki tüm işler 72 saat içerisinde tamamlanır. Paylaşım için ticket üzerinden destek alınabilir.


  Takviye kuralı ihlalinde “Anlaşmalı Maden Takviyesi” cezası verilir.


  “Anlaşmalı Maden Takviyesi” cezası:

  1.ihlal 14 gün tatil modunda + Toplanan hammadenin veya fazla gönderilen hibe madenin yöneticiye gönderilmesi
  Sonraki İhlallerde 21 gün tatil modunda + Toplanan hammadenin veya fazla gönderilen hibe madenin yöneticiye gönderilmesi


  * Madde 5 ve Madde 2 de belirtilen hususların tekrarı ihlallerinde haksız kazancın sürekli olarak oluşturulduğu kanısına varılırsa, hesaplar 10. Madde kapsamında süresiz kapatılır. (Bu kapsamda kapatma cezalarında alınan takviye cezalarının içeriğine bakılacaktır.)


  5.1 Hibe Kuralı

  * Bir hesap 500k puana kadar kendisinden yüksek puanlı oyunculardan hibe alabilir.(Mevcut maden/inşa edilen bina/devam eden araştırma puan değerleri dahil.)

  * Bu kural kapsamında alınan hibe miktarı ile oluşacak yeni puan değeri 500k puanı aşamaz. Alınan hibe miktarı hibe alan ve hibe veren(ler) arasındaki sıralamayı değiştiremez.


  Hibe kuralı ihlalinde;

  Takviye cezası uygulanır.


  5.2 Ticaret Kuralı

  * Ticaret bir hammaddenin diğer cins hammaddeler karşılığında değiş-tokuşunu temsil etmektedir. Ticaret yaparken iki oyuncunun uymak zorunda olduğu/dikkat etmesi gereken şartlar bulunmaktadır.
  * Hiçbir oyuncu 3 farklı maden türünü aynı anda ticaret olarak gönderemez.

  * Bir oyuncu göndermiş olduğu maden türünü ticaret karşılığı olarak diğer oyuncudan alamaz. Diğer maden türlerinden almak zorundadır.

  * Aşağıda hammadde değerleri belirtilmiş oranların altı veya üstü değerlerde ticaret yapılamaz. Ticaret Oranları dışında yüksek puanlı oyuncu lehine yapılan haksız kazançlar "Takviye" düşük puanlı lehine fazla ödemeler “Ticaret Kural ihlali” kapsamında değerlendirilir.


  --> 1 Deuterium = 1.5 Kristal =2.5Metal


  * Ticaret yapmakta olan oyuncular birbirlerine ticaret karşılığı olarak gönderdiği madeni "72 saat" dolmadan kendi saldırıp alamaz. Bu maddenin ihlalinde “Ticaret Kural ihlali” cezası uygulanır.

  * Ticaret süresi ilk ulaşan gemi ile başlar ve 72 saat sonra sona erer. 72 saat aşan ticaretlerde operatör izni yoksa Takviye Cezası uygulanır.


  5.2 Ticaret Kuralı başlığı altında ki madde metinlerinde farklı bir ceza öngörülmediği takdirde "Ticaret Kuralı İhlali" cezası uygulanır.

  1. ihlal 3 gün tatil modunda+Fazla/Eksik Madenin Yönetici Hesabına Gönderilmesi
  2. ihlal 5 gün tatil modunda+Fazla/Eksik Madenin Yönetici Hesabına Gönderilmesi
  Sonraki İhlallerde 7 gün tatil modunda+Fazla/Eksik Madenin Yönetici Hesabına Gönderilmesi


  5.3 İttifak Yardımı

  * Bir ittifak, saldırıya uğrayan veya saldırıda çakılan veya savunmada durma yaparken zarara uğrayan üyesine, zarar çeşidi ve miktarına uyacak şekilde maden yardımı yapabilir. Ancak bunu yapmadan önce yardım isteyen oyuncu, savaş tarihinden itibaren 6 gün içerisinde Lobi mail adresini kullanarak Destek Sistemi üzerinden:


  * Savaş raporunun API Kodunu
  * Yardım edecek oyuncuların listesini (Sadece vurulma tarihi itibariyle 72 saatlik süre içerisinde ittifakta bulunanlar) bildirerek operatör onayını bekler.

  * Operatör, yardım miktarını belirtmek suretiyle onay vermesi ile yardım süreci başlar ve 72 saat içerisinde tamamlanır. Ek süre verilmez.

  * Yardım miktarının üst sınır kaybedilen filonun maden cinsinden %50’sidir. Maksimum belirlenen miktardan iskele/enkaz, harabe vb. geri kazanılan miktarlar düşülür.

  * Bu maddede belirtilen kuralların ihlallerinde, söz konusu yardım iptal edilir ve iptal anına kadar gönderilen madenler (gönderen oyuncuya) geri iade edilir.


  5.4 GD Desteği

  * Oyuncu(lar)dan GD Desteği almak için, desteği verecek olan oyuncunun GD'ler harabeye varmadan veya en geç GD çıkış saatinden itibaren 12 saat içerisinde "Destek Sistemi" üzerinden ticket açılarak evren operatörü bilgilendirilmelidir. Onay beklenmesine gerek yoktur, fakat harabe alındıktan 12 saat sonra yapılan bildirimler geçersiz sayılacaktır.


  * GD desteği alan oyuncu, destek veren oyuncunun yakıt masrafını karşılar.

  * GD desteği alan oyuncu, destek veren oyuncuya (destek verenin) topladığı harabe miktarının %5’ine kadar komisyon verebilir.

  * GD desteği kapsamındaki tüm işler harabe toplanmasını takip eden 48 saat içerisinde tamamlanır. Sürenin aşılmasına neden olan oyuncuya ceza verilir.


  GD desteği kurallarının ihlalinde ilgili oyuncuya;

  1 gün tatil modunda ceza verilir.

  bolorporedblack.png

 • 6. Bug, Script ve Program Kullanımları

  * Bug'un (Hatanın) bir kişi/grup yararına kullanılması veya kullanılmak üzere kasıtlı bildirilmemesi kesinlikle yasaktır. Her hangi bir arayüz veya programın avantaj sağlamak veya farklı amaçlarla kullanılması yasaktır.

  * Forumda yayınlanmış "Tolere Edilen Script, Eklenti ve Programlar" harici tüm yardımcı araçlar "Yasaklı" olarak tanımlanmıştır.


  Açıklamalar

  * Oyuncuların GameForge tarafından onaylanmamış/Tolere edilmemiş her hangi bir programı kullanması yasaktır.
  * Bot kullanımı, Makrolar, Uzaktan Erişim Programlarının kullanılması yasaktır.


  Otomatik filo hareketi sağlayan Script & Bot & Program Kullanımı;

  İhlalinde Hesap(lar) süresiz olarak kapatılır.


  Filo hareketi sağlamayan, diğer tüm Script & Bot & Program kullanımı;

  1.ihlal 21 gün tatil modunda + Varsa haksız kazancın yöneticiye gönderilmesi
  2.ihlal Hesap(lar) süresiz olarak kapatılır.


  6.1 Proxy Kullanımı

  * Bir oyuncunun bağlantı kimliğini gizlemeye yarayan her türlü eklenti, script ve program kullanımı yasaktır. Herhangi bir acil durumda oyuncuların Proxy kullanımı "Destek Sistemi" üzerinden Oyun Öperatörüne bildirilmesi şartıyla gözetim altında gerçekleşebilir. Bu normal şartların dışında acil durumlarda geçerli olan bir olaydır.


  Proxy kullanımı ihlalinde;

  1.ihlal 1 gün tatil modunda
  Sonraki ihlallerde 21 gün tatil modunda

  bolorporedblack.png

 • 7. Gerçek Hayata Yönelik Tehditler

  * Oyunculara, Takım Üyelerine, GameForge Temsilci/Çalışanlarına, Oyun servisi ile ilgili herhangi biri/birimine yerlerinin tespit edileceğinin, zarar verileceğinin ima veya ifadesi edilmesi ile gerçek hayata yönelik tehditte bulunulması kesinlikle yasaktır.


  Kural ihlalinde;

  Hesap(lar) süresiz olarak kapatılır.

  bolorporedblack.png

 • 8. Hakaret

  * Oyun içerisinde bireyin bütünlüğüne karşı incitici, zarar verebilecek, saldırgan içerikli yazışmalar/yazılar kesinlikle yasaktır. Oyuncu(lar)'a karşı yapılacak bu eylemler için Oyun içi mesajlaşma sistemi dahil, galaksi üzerindeki gezegen/ay isimlerinin değiştirilmesi, ittifak isim/tag/içeriği ve bu amaçla yapılan tüm eylemler bu kapsama girmektedir. Rakamlar, ifadeler, ima ve noktalama işaretleriyle hakaret amaçlı yazılanlar mesajlarda bu kapsama girmektedir.


  Açıklamalar

  * Mesajlaşma sistemi veya oyunun diğer mesaj ve isim değiştirme alanı bulunan kısımlarından diğer oyunculara ve genele hakaret veya küfür etmek kesinlikle yasaktır.

  * İttifak isim, tag, içeriği (Görülebilir veya gizli alanı da dahil) ve başvuru yazısı, arkadaşlık davet yazısı, gezegen/ay isimleri, oyuncu isimleri de kural kapsamındadır.

  * İttifak isim/tag ve içerikleri üzerinden yapılan hakaret ve küfürlerden sorumlu kişi "İttifak Kurucusu" dur.

  * Takım üyelerine ve şirket temsilci/çalışanlarına karşı yapılan hakaret ve küfürler; oyuncunun diğer evrenlerdeki tüm oyun ve forum hesaplarının kapanmasına sebep olabilir.

  * Bildirilen mesajların değerlendirilme süresi minimum 12 saattir. Yöneticiden cezaya dair acil yaptırım talebinde bulunulamaz.


  ** "Hitler, Drittes Reich, SS" gibi terim/kelime ve türevlerini, CHP, AKP, MHP gibi siyasi parti veya siyasi /dini topluluk isimlerini, ayrıca 'Türkiye Cumhuriyeti', "Atatürk" veya bir millete ait kurum ve şahıs isimleri gibi başka kimsenin kullanma hakkı olmayan isimleri kullanmak kesinlikle yasaktır. Tespiti veya şikayeti halinde hesap(lar) dondurulur ve isim değişikliğinin ardından uyarı verilerek hesabı açılır. Tekrarında Hesap(lar) süresiz olarak kapatılır.


  ** OGame bir oyundur ve içerisinde politika ve parti propagandası yasaktır. Buna uymayan oyuncular kapatılacak, ittifaklar dağıtılıp kurucuları ise cezalandırılacaktır. Bu kuralın geçerli olması için bu seçilen isimlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olması, yasak parti ya da örgüt simgelemesi ya da isimlendirmesi veya çok açık şekilde propaganda unsuru olması gerekmektedir. Tespiti veya şikayeti halinde hesap(lar) süresiz olarak kapatılır.


  Hafif hakaret ihlalinde;

  1.ihlal Uyarı

  2.ihlal 1 gün tatil modunda

  3.ihlal 3 gün tatil modunda

  4.ihlal 7 gün tatil modunda

  Sonraki İhlallerde 14 gün tatil modunda


  Ağır hakaret ve küfür ihlallerinde;

  1.ihlal 7 gün tatil modunda

  2.ihlal 14 gün tatil modunda

  Sonraki İhlallerde 21 gün tatil modunda

  Aileye, kutsal değerlere ve takım üyelerine yönelik hakaret ihlallerinde;

  Hesap(lar) süresiz olarak kapatılır.


  8.1 Spam

  * Bir oyuncunun; genel bakış ekranını sabote etme amacı ile filo hareketleri yaparak doldurmak yasaktır.

  * Üç veya daha fazla sayıda yapılan uzun saldırılar spam saldırısı olarak değerlendirilir.

  * Bir oyuncuyu rahatsız edecek şekilde oyun içi mesaj gönderimi yasaktır.


  Spam Kuralı ihlalinde;

  1.İhlal Uyarı

  2.ihlal 1 gün tatil modunda

  Sonraki İhlallerde 3 gün tatil modunda

  bolorporedblack.png

 • 10. Kural İhlalleri

  * Alınan cezalarla ilgili oyuncu, destek sistemi üzerinden oyun yöneticileri ile iletişime geçmelidir.

  * Kural ihlali durumunda oyun hesapları süreli ve süresiz kapatılabilir.


  Kural uygulamalarında açıkça belirtilmeyen ancak, haksız kazanca veya başka oyuncuların haksız şekilde zarara uğramasına neden olan her türlü olayda veya birden çok kural ihlalinin fazla sayıda hesapla gerçekleştirilmesi durumunda; suçun türü ve cezanın süresine Community Manager karar verecektir.

  bolorporedblack.png

 • 12. İstisnalar

  Topluluk Yönetimi kurallarda istisna yapma hakkını saklı tutar. Özel durumlarda (Etkinlik sırasında) kurallarda değişiklik yapabilir veya askıya alabilir. Değişiklik yapıldığında İlgili kullanıcı grubuna bilgi verilecektir.

  bolorporedblack.png